Napędy strugowodne - naprawa i montaż

W ofercie usługowej mamy także montaż i naprawę napędu strugowodnego. Mimo to, że w większości jego mechanizmów jest ukryte, też ulegają awarii.

Porywane przez potężny prąd wody różne ciała stałe jak patyki,  kamienie, piasek uszkadzają śruby łożyska, dysze, kierownice.

Niestety bardzo ciężkie warunki pracy jaką ma napęd strugowodny i niszcząca siła wody potrafi doprowadzić do każdej awarii. My potrafimy się z tym uporać i naprawić każdy rodzaj usterki.